حضور شرکت نمایانگران جهت مسیر ( نجم) در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

شرکت نمایانگران جهت مسیر(نجم) اولین و تنها تولید کننده شیب سنج های فوق دقیق در ایران، مقدم شما را در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت در سالن میلاد(31A) غرفه 6 گرامی میدارد. ... Read more