در ماشین­‌های دقیقی همچون ماشین­‌های CNC، توازی و تعامد اجزاء ماشین باید استانداردهای بالایی داشته باشند. این پارامترها می­توانند توسط تجهیزات مختلفی اندازه­‌گیری شوند که یکی از دقیق‌ترین و بهترین آن‌­ها یک شیب‌سنج   دیجیتال است. به عنوان مثال در ماشین­های CNC و VMC، هم­ترازی ریل‌­ها (شکل 2)⇩ ، تعامد محورها با هم (شکل 3)⇩، تعامد محور دوران اسپیندل با صفحه کارگیر (شکل 4)⇩ و… از پارامترهای کلیدی برای عملکرد درست این دستگاه‌­ها به حساب می­‌آیند. همچنین جهت عملیات مایل زنی  در حالت‌­هایی مشابه شکل 1 می‌­توان از یک شیب­ سنج دیجیتال دو محوره استفاده کرد.

کنترل توازی و تعامد محورها، ریل­‌ها و… در صنایع ماشین سازی (به طور خاص ماشین­‌های CNC)

در ماشین­‌های دقیقی همچون ماشین­‌های CNC، توازی و تعامد اجزاء ماشین باید استانداردهای بالایی داشته باشند. این پارامترها می­توانند توسط تجهیزات مختلفی اندازه­‌گیری شوند که یکی از دقیق‌ترین و بهترین آن‌­ها یک #شیب‌سنج دیجیتال است. به عنوان مثال در ماشین­های CNC و VMC، هم­ترازی ریل‌­ها (شکل 2)⇩ ، تعامد محورها با هم (شکل 3)⇩، تعامد محور دوران اسپیندل با صفحه کارگیر (شکل 4)⇩ و… از پارامترهای کلیدی برای عملکرد درست این دستگاه‌­ها به حساب می­‌آیند. همچنین جهت عملیات مایل زنی  در حالت‌­هایی مشابه شکل 1 می‌­توان از یک شیب­ سنج دیجیتال دو محوره استفاده کرد.

شکل ۲

برای محاسبه میزان هم­ترازیِ ریل­‌های ماشین، شیب‌سنج را مطابق شکل ۲ روی صفحه کارگیر قرار داده و صفحه کارگیر را در طول ریل حرکت دهید و نمونه‌برداری کنید. اگر از شیب‌سنج دو محوره استفاده کنید می­‌توانید هر دو نوع انحراف رول (Roll) و پیچ (Pitch) را در یک بار نمونه گیری به دست آورید و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهید.

حرکت در محور X یا Y جهت اندازه­‌گیری هم­ترازی ریل­ ها

برای اندازه‌گیری تعامد محورها; به عنوان مثال در ماشین VMC نشان داده شده، می‌­توانید از یک شیب‌سنج با بازه اندازه‌گیری کامل استفاده کنید. بدین منظور ابتدا شیب‌سنج را روی صفحه کارگیر قراردهید و آن را صفر (Zero) کنید، سپس آن را روی محور عمودی (z) دستگاه قرار داده و زاویه را قرائت کنید. در صورتی که زاویه­‌ی قرائت شده از 90 درجه فاصله زیادی داشته باشد، محورها نیاز به اصلاح دارند. توجه کنید که وقتی از حالت نسبی (Relative) در شیب‌سنج استفاده می‌­کنید و در ابتدا دستگاه را صفر می­‌کنید، نیازی نیست کل ماشین تراز باشد و شیب‌سنج می‌­تواند تعامد دو محور را حتی در حالتی که خودِ ماشین تراز نیست نشان دهد. (شکل۳.۱)

۱- دستگاه را روی کارگیر صفر می­کنیم
۲- مقدار عدم تعامد را از روی نمایشگر دستگاه قرائت می­کنیم

شکل ۳-۱

شکل ۳-۲

به عنوان تست کامل­‌تر می­‌توانید شیب‌سنج را روی محور عمودی دستگاه صفر (Zero) کنید و سپس روی محور کارگیر حرکت دهید و نمونه‌برداری کنید. با این کار تعامد محور عمودی (z) با تمام مسیر کارگیر دستگاه به دست خواهد آمد. (شکل ۳.۲)

۱- دستگاه را روی کارگیر صفر می‌کنیم

۲- شیب­‌سنج را دور اسپیندل می­‌چرخانیم و نمونه­‌برداری می‌­کنیم

برای اندازه‌گیری تعامد محور دوران اسپیندل با صفحه کارگیر، مطابق شکل ۴ می‌­توانید ابتدا شیب‌سنج را روی صفحه کارگیر صفر (Zero) کرده و سپس روی محور اسپیندل قرار دهید و شروع به حرکت دادن محور اسپیندل و نمونه برداری از دستگاه نمایید. با این کار می‌­توانید انحراف محور دوران اسپیندل از خط عمود به صفحه کارگیر را محاسبه کنید.

۱- دستگاه را روی کارگیر صفر می­کنیم

۲- دستگاه را روی اسپیندل قرار داده، در راستای عمودی حرکت می­دهیم و در نقاط مختلف نمونه­‌برداری می­کنیم

شکل ۳-۱

شیب سنجی که جهت سه کاربرد ذکر شده (هم­ترازی ریل­ها، تعامد محورها با هم و تعامد محور دوران اسپیندل با صفحه کارگیر) و سایر کاربردهای مشابه قابل استفاده باشد، باید پارامترهای زیر را داشته باشد:

 • دو محور اندازه گیری (Dual Axis)
 • بازه اندازه گیری کامل (°۱۸۰±) (به جز حدود اندازه­‌گیریِ هم­ترازی ریل­‌ها)
 • پایداری دمایی (Thermal Stability) بالا برای امکان استفاده در شرایط کارگاهی

15 دیدگاه

 • Are you still using Calendly to schedule your calls and meetings?

  If your answer is yes, then you are actually hurting your business not helping it…

  Calendly is limited, doesn’t unlock the full potential of your business…

  And to make matters worse, they charge you monthly…

  What a joke…

  But you don’t have to worry, because my good friend Kundan is about to change the entire market …

  You see, he just launched his newest creation AI Calenderfly…

  The world’s first appointment-setting app that is fully powered by AI…

  It will do all of the heavy lifting for you on complete autopilot…

  AI meeting scheduling
  AI reminders
  AI tracking
  And much much more

  You can even accept payments live, and collect leads…

  But it gets even better…

  You don’t have to pay a penny in monthly fees…

  Click here to watch AI Calenderfly in action and secure your copy at the lowest price possible… https://ext-opp.com/AICalendarfly

 • Are you still using Calendly to schedule your calls and meetings?

  If your answer is yes, then you are actually hurting your business not helping it…

  Calendly is limited, doesn’t unlock the full potential of your business…

  And to make matters worse, they charge you monthly…

  What a joke…

  But you don’t have to worry, because my good friend Kundan is about to change the entire market …

  You see, he just launched his newest creation AI Calenderfly…

  The world’s first appointment-setting app that is fully powered by AI…

  It will do all of the heavy lifting for you on complete autopilot…

  AI meeting scheduling
  AI reminders
  AI tracking
  And much much more

  You can even accept payments live, and collect leads…

  But it gets even better…

  You don’t have to pay a penny in monthly fees…

  Click here to watch AI Calenderfly in action and secure your copy at the lowest price possible… https://ext-opp.com/AICalendarfly

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *